درباره یاس بانو

یاس بوی مهربانی می‌دهد
عطر دوران جوانی می‌دهد
یاس‌ها یادآور پروانه‌اند
یاس‌ها پیغمبران خانه‌اند
یاس ما را رو به پاكی می‌برد
رو به عشقی اشتراكی می‌برد
یاس در هر جا نوید آشتی ست
یاس دامان سپید آشتی ست
در شبان ما كه شد خورشید؟ یاس!
بر لبان ما كه می‌خندید؟ یاس!
یاس یك شب را گل ایوان ماست
یاس تنها یك سحر مهمان ماست
بعد روی صبح پرپر می‌شود
راهی شب‌های دیگر می‌شود
یاس مثل عطر پاك نیت است
یاس استنشاق معصومیت است
یاس را آیینه‌ها رو كرده‌اند
یاس را پیغمبران بو كرده‌اند
یاس بوی حوض كوثر می‌دهد
عطر اخلاق پیمبر می‌دهد
حضرت زهرا دلش از یاس بود
دانه‌های اشكش از الماس بود
داغ عطر یاس زهرا زیر ماه
می‌چكانید اشك حیدر را به چاه
عشق محزون علی یاس است و بس
چشم او یك چشمه الماس است و بس

تولیدی و فروشگاه یاس بانو چند سالی است که در راستای ایجاد حجاب و عفاف و ارزش های ایران اسلامی به فعالیت مشغول می باشد و اﻧﻮاﻉ ﭼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﻣﻠﺰﻭاﺕ ﺣﺠﺎﺏ ﺭا ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻭاﺳﻂﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ.ﺗﻮﻟﻴﺪاﺕ ﻳﺎﺱ ﺑﺎﻧﻮ اﺯﻟﺤﺎﻅ ﻣﺪﻝ ﭼﺎﺩﺭ ﻭﺟﻨﺲ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻣﺘﻨﻮﻉ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻭﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

برخی از محصولات