چادر شالدار

چادر شالدار

توضیحات

چادر شالی:
 زیاد شبیه به چادر نیست. شبیه مانتویی است که از جلو شال می‌خورد و به وسیله زیپ مخفی بسته می‌شود. برخی مؤسسات و شرکت‌ها برای کارکنان خانم‌شان این مدل را بیشتر می‌پسندند و سفارش می‌دهند. چون فکر می‌کنند ظاهری پوشیده، آراسته و با وقار است
.
برای خوش پوشانی که تمایل به پوشیدن چادر دارند چادر های شالدار توصیه می شود

محصولات مرتبط