چادر قجری ﻳﺎﻛﻤﺮﻱ

چادر کمری یا همان قجری که مانند پیراهن از سر پوشیده می‌شود ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺯﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻧﻮاﻥ ﺩﺭﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ

توضیحات

چادر کمری یا همان قجری که مانند پیراهن از سر پوشیده می‌شود از پشت یک‌سرده است، ولی از جلو دو تکه به نظر می‌رسد. ای چادر با کمربندی از پشت گره می‌خورد. به همین خاطر از سنگینی چادر گرفته می‌شود. قسمت بالایی که دسته‌های چادر است با کش روی سر ثابت شده و بلندی آن تا زانو می‌رسد. اگر شخص رو بگیرد، دو تکه بودن آن مشخص نمی‌شود. در مدلی از آن، قسمت بالا مثل یک مقنعه آستین‌دار است. مقدار پارچه این چادر به اندازه چادر ساده است و ﺟﻨﺲ ﻛﺮﭖ ﺧﺎﻭﻳﺎﺭ و ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﺎﻩ ﻳﺎﺱ ﺑﺎﻧﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

محصولات مرتبط