چادر ساده ایرانی

​این چادر را همگان می‌شناسند.

توضیحات

چادر ساده: 
این چادر را همگان می‌شناسند. چادری که از یک قواره پارچه یعنی 5/4 متر با عرض 115- 110 سانت به صورت دو تکه دوخته می‌شود. اگر عرض پارچه 180 سانتی‌متر باشد، یک تکه می‌شود. برخی از خانم‌ها برای این‌که راحت‌تر بتوانند آن را روی سر نگه دارند به آن کش می‌زنند. برخی هم برای این‌که ساده نباشد، نوار تزئینی روی لبه چادر می‌دوزند.اﻳﻦ ﭼﺎﺩﺭﺩﺭﺟﻨﺲ ﻫﺎﻱ ﻛﻦ ﻛﻦ اﻋﻠﻲ,ﻣﺎﺕ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻝ,ﻛﺮﭖ ﺧﺎﻭﻳﺎﺭ ﺩﺭﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻳﺎﺱ ﺑﺎﻧﻮﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
.

محصولات مرتبط